WOWBOX SALAD & SMOOTHIES & JUICES

WOWBOX SALAD & SMOOTHIES & JUICES Fresh Salad for Your Healthy Life

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số


WowBox Salad & Smoothies & Juices 

65/4 Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão
Quận 1Hồ Chí Minh

Deliverytimes

Thứ Hai
10:00 - 20:00
Thứ Ba
10:00 - 20:00
Thứ Tư
10:00 - 20:00
Thứ Năm
10:00 - 20:00
Thứ Sáu
10:00 - 20:00
Thứ Bảy
10:00 - 20:00
Chủ Nhật
10:00 - 20:00