WOWBOX SALAD & SMOOTHIES & JUICES

WOWBOX SALAD & SMOOTHIES & JUICES Fresh Salad for Your Healthy Life

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số 0937 850 012


WowBox Salad & Smoothies & Juices 

114/22 Đề Thám, Phường Cầu Ông Lãnh
Quận 1Hồ Chí Minh

Deliverytimes

Thứ Hai
10:00 - 20:00
Thứ Ba
10:00 - 20:00
Thứ Tư
10:00 - 20:00
Thứ Năm
10:00 - 20:00
Thứ Sáu
10:00 - 20:00
Thứ Bảy
10:00 - 20:00
Chủ Nhật
10:00 - 20:00